ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 6/2567 หัวข้อ “ธุรกิจอสังหาฯ เส้นทางวันนี้ และ วันข้างหน้า”

11 กรกฎาคม 2024
0 Comments

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสุพินท์ มีชูชีพ (พี่มุ้ย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้มาเป็นวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ในกิจกรรม ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 6/2567 หัวข้อ “ธุรกิจอสังหาฯ เส้นทางวันนี้ และ วันข้างหน้า” ในบรรยากาศของงาน พี่มุ้ยได้บรรยายถึงเบื้องหน้าและเบื้องหลังของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งกำลังต่อสู้กับพายุเศรษฐกิจในปัจจุบัน คอนโดมิเนียม อาคารสูง, Mega Project แนวโน้มทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบันและยุคหน้า
ทั้งนี้ยังได้ยังนำเสนอแนวโน้มของวิธีคนในยุคนี้ ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้เน้นถึงคือความสนุกสนาน เล่าถึงการใช้ชีวิตของคนเมืองในอนาคต การสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และความรู้ที่ต้องใช้ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งของโลกยุคใหม่นี้ ซึ่งทำให้การบรรยายนี้ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกและได้รับประสบการณ์ที่มีค่าจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

Sen X Group
#SENXเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการมาตรฐานระดับโลก
ติดตามข่าวสาร Sen X ได้ที่ https://senxgroup.com เพื่อไม่พลาดข่าวสารในอนาคต
Call Center 1173
Email: info@senxgroup.com
……………………………………………………………………………
#SENX #SENXGroup #เซ็นเอกซ์กรุ๊ป #LIFESIMPLIFIED #อสังหาริมทรัพย์ #PropertyManagement #PropertyConsultancy #BrokerServices #บริหารจัดการนิติบุคคล #บริหารอาคาร #บริษัทบริหาร #นิติ #นิติบุคคล #ที่ปรึกษาทรัพย์สิน #การลงทุนทรัพย์สิน #การบริหารจัดการทรัพย์สิน #การบริหารจัดการคอนโดมิเนียม #การบริหารจัดการหมู่บ้าน #การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์