สอบถามข้อมูลนักลงทุน

  ชื่อ-นามสกุล *

  อีเมล์ *

  เบอร์โทร *

  หน่วยงาน/องค์กร

  ข้อความ

  แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท เซ็น เอกซ์ จํากัด (มหาชน)

  ข้อมูลผู้ติดต่อ

  Follow us : Senadevelopment Pcl