บริการของเรา

DIGITAL

กลุ่มธุรกิจ
DIGITAL

DIGITAL

กลุ่มธุรกิจดิจิทัลของเรามุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ทั้งในด้านการจัดการและการให้บริการโดยเรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัย โดยใช้งานง่ายและระบบที่ปรับปรุงอยู่เสมอ เรามีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้งานสามารถ บริหารการอสังหาริมทรัพย์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดการใช้พลังงานและประหยัดงบประมาณ

SMARTIFY APPLICATION

Application for enabling the efficient provision of juristic services to clients ลูกค้าสามารถเข้าถึงการให้บริการของงานนิติบุคคลได้อย่างสะดวกในที่เดียว ผ่านแอปพลิเคชัน

SMARTIFY HOME APPLICATION

Application for assisting clients with service and e-Commerce ลูกค้าสามารถจัดการการแจ้งซ่อม การบริการและการสั่งซื้อสินค้าของตนเองได้ อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์